Koma DiLjiyan - Süper HaLay

Koma DiLjiyan - Süper HaLay

Koma DiLjiyan - Ber Buhara HeyLa DiLo Def Lexe
Koma Diljiyan - Here Male Zirave Bab
Koma DiLjiyan - Kecik Bre Cave Me GuLa Min Dem
Koma DiLjiyan - MendaLa Min Lavo Derde Tera Yamin Digri

DOWNLOAD

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !